7 มกราคม 2563 แล้งหนัก! ชาวบ้านฝางเดือดร้อน บ่อน้ำประปาหมู่บ้านแห้ง ต้องซื้อน้ำใช้เกือบ 2 เดือน

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3336716

สภาพของบ่อน้ำประปา บ้านโนนเขวา ต. บ้านเหล่า อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น มีขนาด 50 ไร่ ขณะนี้มีปริมาณน้ำเหลือน้อยและมีบัวขึ้นเต็ม ชาวบ้านต้องนำวัวที่เลี้ยงไว้มากินน้ำ และหญ้าบริเวณริมบ่อน้ำ และปริมาณน้ำที่น้อยส่งผลให้ไม่สามารถสูบน้ำประปาหมู่บ้านได้ เนื่องจากน้ำมีกลิ่นเหม็นของบัวที่เน่า และเป็นเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว ซึ่งน้ำที่บ่อประปาหมู่บ้านแห่งนี้จะแห้งไป

นางเพ็ญศรี ไกรเรือง อายุ 58 ปี ชาวโนนเขวา กล่าวว่า น้ำที่บ่อประปาหมู่บ้านมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาน้อย ทำให้น้ำในบ่อประปาแห่งนี้ที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านใน 2 หมู่บ้าน ต่างได้รับผลกระทบ น้ำประปาหมู่บ้านตอนนี้ไหลเอื่อยพร้อมกับน้ำมีสีขุ่น และเหม็นกลิ่นบัวเน่า ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคได้

นางเพ็ญศรี กล่าวต่อว่า ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้นำถังน้ำความจุ 1,000 ลิตร มาตั้งไว้กลางหมู่บ้าน และจะมีรถบรรทุกน้ำมาคอยเติม แต่ก็ต้องให้ชาวบ้านทำหนังสือแจ้งไป ทาง อบต. จึงจะนำน้ำมาเติมให้

นางเพ็ญศรี กล่าวอีกว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงตัดสินใจที่จะซื้อน้ำจากเอกชน ที่นำน้ำประปาบรรทุกมาขายในราคาถังละ 170 บาท ซึ่งบ้านของตนต้องใช้ครั้งละ 3 ถัง ส่วนชาวบ้านที่มีฐานะยากจนก็ต้องใช้วิธีนำถังน้ำ เข็นไปตักน้ำในบ่อมาใช้ แล้งปีนี้ถือว่าหนักอีกปีของชาวบ้านโนนเขวา