7 พฤษภาคม 2564 ประเทศสิงคโปร์คิดค้นสะเต๊ะเนื้อที่ไม่ใช้เนื้อ

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2711648

นาย เดิร์ก โอเยิน รองประธานบริษัทเอดีเอ็ม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยว่า ห้องทดลองที่ทันสมัยของเอดีเอ็มในประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการคิดค้นสะเต๊ะเนื้อ กับมัสหมั่นเนื้อ หรือบีฟ เรนดัง ที่เป็นอาหารยอดนิยมของชาวเอเชีย ที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ แต่ใช้เนื้อสังเคราะห์ที่ได้จากผักแทน ตามแนวทางสร้างความยั่งยืนทางอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติ และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จำลองคุณสมบัติทางโภชนาการ ลักษณะ กลิ่น และรสของเนื้อสัตว์มาใช้ในการสร้างอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนจากผัก โดยรสชาติ และหน้าตายังคงเหมือนอาหารแบบดั้งเดิม นายเดิร์กชี้ว่า ความต้องการอาหารที่ยั่งยืนในเอเชียยังต่ำ แต่ก็กำลังเพิ่มขึ้น จากการตื่นตัวในด้านกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น