7 พฤษภาคม 2564 นักโบราณคดีอียิปต์พบสุสานโบราณอีกกว่าร้อยแห่งในดาคาห์เลีย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2085678

แม้จะยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่การดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศอียิปต์ก็ยังทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นความหวังที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความวุ่นวายทางการเมืองปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอนนี้ยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของประเทศอียิปต์ประกาศว่า นักโบราณคดีชาวอียิปต์ขุดพบหลุมฝังศพ ๑๑๐ แห่งในแหล่งโบราณคดี คูม เอล-คุลกัน (Koum el-Khulgan) ตั้งอยู่ใน จ.ดาคาห์เลีย ตรงดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ ห่างจากกรุงไคโรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕๐ กม. ทั้งนี้ หลุมฝังศพมีลักษณะเป็นรูปวงรี ๖๘ หลุม อายุเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ (Predynastic) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ๖,๐๐๐-๓,๑๕๐ ปีก่อนคริสตกาล และยังพบหลุมฝังศพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๓๗ แห่ง ตรงกับยุคช่วงกลางที่ ๒ ของอียิปต์ (Second Intermediate Period) เมื่อ ๑,๗๘๒-๑,๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งอียิปต์ถูกปกครองโดยชาวฮิกโซส (Hyksos)

นอกจากนี้ ยังมีหลุมฝังศพรูปวงรีอีก ๕ แห่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยนะเกาะดะฮ์ที่ ๓ (Naqada III) กินเวลาตั้งแต่ ๓,๒๐๐-๓,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล พร้อมกันนี้ นักโบราณคดียังพบซากศพมนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และอุปกรณ์ใช้ในพิธีศพรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาในสุสานเหล่านี้ด้วย