7 พฤษภาคม 2564 ทส.จ่อฟ้องโรงงานปล่อยกากของเสียลงอ่างลุ่มน้ำโจนฯ

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/politics/841938

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบกรณีการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๑๖ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ คพ.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ และเมื่อวันที่ ๕ พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และกองตรวจมลพิษ คพ. ร่วมกับผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานชลประทานที่ ๙ เข้าพบหารือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรณีการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๑๖ จากการพิจารณาพยานหลักฐานการตรวจพิสูจน์ พบมีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญากับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมชลประทานจะดำเนินการร้องทุกข์ต่อ บก.ปทส. และคพ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ กับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ คพ. จะร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทานดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๙๖ และ ๙๗ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยครอบคลุมถึงค่าเสียหายของกรมชลประทาน ค่าเสียหายจากการที่ประชาชนไม่มีน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอ่างฯ ๑๖ ต่อไป