7 พฤศจิกายน 2564 อินโดนีเซียเพาะพันธุ์มังกรโคโมโด

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/613977

สวนสัตว์เมืองสุราบายาในอินโดนีเซีย กำลังเพาะพันธุ์มังกรโคโมโด ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของอินโดนีเซีย เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์ไปจากโลก เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนับตั้งแต่สวนสัตว์เริ่มโครงการเพาะพันธุ์มังกรโคโมโด ก็ทำให้จำนวนประชากรมังกรโคโมโดวัยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 108 ตัว วัยเด็ก 35 ตัว และมีไข่ที่อยู่ในช่วงฟักตัวอีก 40 ฟอง ทั้งยังระบุว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตได้มีโอกาสเห็นมังกรโคโมโดตัวจริงที่ไม่ใช่การดูจากภาพถ่าย

มังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจำถิ่นของอินโดนีเซีย และพบได้ในเฉพาะบนเกาะโคโมโดและเกาะที่อยู่ใกล้เคียง ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเท่านั้น ขณะที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้จัดให้มังกรโคโมโดอยู่ในบัญชีแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เมื่อเดือนกันยายน โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับภัยคุกคามเพิ่มขึ้นที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ถิ่นที่อยู่ของมังกรโคโมโดหายไปกว่าร้อยละ 30 ในอีก 45 ปีข้างหน้า