7 พฤศจิกายน 2563 “จิสด้า” เผยภาพดาวเทียมล่าสุด โคราชยังอ่วม! จมกว่า 1.2 แสนไร่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/195514

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 พบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 130,000 ไร่

ภาพจากดาวเทียมของเช้าวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมากว่า 126,000 ไร่ และบางส่วนของพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 10,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานโดยเฉพาะการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/