7 ธันวาคม 2563 เปิดภาพมุมสูงภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/202614

ภาพจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินสำรวจผ่านพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ หรือทุ่งท่าลาด ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราชที่ยังน้ำท่วมสูง และบริเวณด้านหลังของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ ภูเขาขยะที่มีปริมาณสะสมอยู่มากกว่า ๒.๔ ล้านตัน สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำเน่าเสียสีดำ หรือน้ำชะขยะที่ท่วมขังปริมาณมหาศาล คือ ภาพที่ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ บริเวณคันดินบางจุดพบร่องรอยขยะที่ล้นไปอยู่นอกพื้นที่ พบร่องรอยของน้ำท่วมสูงโดยรอบพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ของ ต. นาเคียน ต. นาทราย ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช และบางจุดสูบน้ำเน่าเสียถ่ายเทในพื้นที่บ่อน้ำชะขยะ ส่วนอาคารสำนักงานที่ทำการของภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยน้ำชะขยะที่เน่าเสียท่วมขังไม่สามารถใช้การได้