7 พฤศจิกายน 2565 โตโยต้า เปิดโครงการ “60 ปี 60 ชุมชน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน จ.ระยอง

ที่มา : https://www.siamturakij.com/news/53123

โตโยต้าริเริ่มโครงการ “โตโยต้า 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อส่งต่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ผ่านการดำเนินงาน ใน 4 แนวทาง ได้แก่ ชุมชนอากาศดี (Clean air) เขียวขจีต้นไม้ (Green village) ไร้ขยะกลาดเกลื่อน (Zero waste) และ ขับเคลื่อนพลังงานทดแทน
(Clean energy)

    โตโยต้ามีแผนในการขยายโครงการ โตโยต้า 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายต่อยอดชุมชนต้นแบบอีก 3 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลสู่ 60 ชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทยภายในปี ค.ศ. 2050 ให้ลุล่วงต่อไป