7 ตุลาคม 2565 ก.อุตฯ ชู 38 สถานประกอบการท็อปฟอร์ม คว้ารางวัลเหมืองแร่สีเขียว

ที่มา https://www.matichon.co.th/publicize/news_3604332

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน Green Mining Award 2022 มอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว หนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ สอดรับนโยบาย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน”

นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2565 หรือ Green Mining Award 2022 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ด้วยการกำกับดูแลควบคู่การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการประกอบการที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่บนพื้นฐานของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

“กพร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้มุ่งเน้นให้มีการทำเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ภายใต้นโยบาย ‘เหมืองแร่เพื่อชุมชน’เพื่อให้เหมืองแร่มีการพัฒนาเติบโตและอยู่คู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง