7 ตุลาคม 2563 สกู๊ปพิเศษ : กรมชลประทานเผยความคืบหน้า โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง – แม่งัดฯ – แม่กวงฯ

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/523308

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำส่วนเกินจากลำน้ำแม่แตงในช่วงฤดูฝนประมาณ ๑๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ก่อนจะผันน้ำส่วนเกินจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลประมาณปีละ ๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น ๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทั้ง ๒ แห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนอย่างยั่งยืนปัจจุบันอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ ๑ ประกอบด้วย งานประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ระบายน้ำได้สูงสุด ๑,๔๗๓.๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) และด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel BoringMachine, TBM) ความยาวรวมประมาณ ๑๓,๖๐๐ ม. มีผลการดำเนินงานสะสมประมาณร้อยละ ๗๒ จากแผนงานสัญญาที่ ๒ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง (Pump Shaft) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๐ ม. ลึก ๔๐ ม. อัตราการสูบน้ำ ๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) และด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel BoringMachine, TBM) รวมความยาวประมาณ ๑๒,๐๒๔ ม. มีผลการดำเนินงานสะสมประมาณ ร้อยละ ๓๔ ของแผนงาน ในส่วนของอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ ๑ ดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) ความยาวรวมประมาณ ๑๒,๕๐๐ ม. มีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ ๒๘ ของแผนงาน สัญญาที่ ๒ ดำเนินงานด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine, TBM) ความยาวรวมประมาณ ๑๐,๔๗๓ ม. มีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ ๙๗ ของแผนงาน ทั้งนี้ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งจะมีการนำระบบโทรมาตร และระบบเตือนภัยน้ำท่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการเตือนภัยจากน้ำหลากล่วงหน้าได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจำนวนกว่า ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ จ. เชียงใหม่และลำพูนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort