7 กุมภาพันธ์ 2565 นักโบราณคดีพบกระดูกสันหลังคนโบราณในเปรูถูกเสียบไม้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2308065

ศตวรรษที่ 16 นับเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายปั่นป่วนในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรชินชา (Chincha) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1543-1943 ก่อนที่พวกเขาจะเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรอินคา และในที่สุดก็รวมเข้าด้วยกัน ต่อมาพื้นที่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของเปรูได้รับความเสียหายจากการมาถึงของชาวยุโรป โรคระบาด และความอดอยากได้ทำลายล้างประชากรในท้องถิ่น ทำให้จำนวนประชากรลดลงมากกว่า 30,000 คนในปี พ.ศ. 2076 จนเหลือแค่ 979 คนในปี พ.ศ. 2126 ล่าสุดทีมวิจัยนานาชาตินำโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในอังกฤษ ซึ่งทำงานในหุบเขาชินชาที่เปรู รายงานการพบซากกระดูกสันหลังมนุษย์เกือบ 192 ชิ้นถูกเสียบทะลุผ่านแท่งไม้กก โดยพบในสุสานเก่าแก่ขนาดใหญ่ของชนพื้นเมืองที่เรียกกว่า “Chullpas” โดยอยู่ในช่วงที่ชาวยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในถิ่นอเมริกาใต้ กระดูกสันหลังเหล่านี้นักโบราณคดีพบว่า ในเกือบทุกชิ้นมาจากซากของคนเพียงคนเดียว และดูเหมือนว่า ผู้ใหญ่รวมถึงเด็ก ๆ เยาวชนในชุมชนพื้นเมืองโบราณจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกสำหรับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครนี้ นักโบราณคดีเผยว่า การปล้นตามสุสานของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นแพร่ไปทั่วหุบเขาชินชาในยุคล่าอาณานิคม การวิเคราะห์บรรดากระดูกสันหลังที่เสียบไม้ไว้แสดงให้เห็นว่า อาจทำขึ้นเพื่อบูรณะความเสียหายให้แก่ซากคนตายที่ถูกปล้นสดมภ์ของมีค่าไป นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า กระดูกสันหลังเสียบไม้ได้ชี้ถึงการตอบสนองโดยตรง และนี่คือพิธีกรรม ซึ่งชนพื้นเมืองใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูซากคนตายในยุคล่าอาณานิคมจากยุโรป