7 กุมภาพันธ์ 2564 ฝุ่นควันทึบทั่วเมืองเชียงใหม่-เกิดไฟป่าเชียงดาว ต้องส่ง ฮ.บินโปรยน้ำช่วยดับ

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000012194

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (7 ก.พ. 64) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ โดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ทั้ง 4 สถานีตรวจวัดสูงเกินค่ามาตรฐานวัดได้เฉลี่ย 64-76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์สีส้ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเกิดจุดความร้อนขึ้น 44 จุด ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 24 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 20 จุด โดยพบมากที่สุดในอำเภอดอยเต่า 17 จุด รองลงมาคืออำเภอเชียงดาว 10 จุด และอำเภอฮอด 6 จุด

ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอดนั้น เป็นช่วงที่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิงเผา ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในส่วนของอำเภอเชียงดาวเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดที่ลุกลามจากวานนี้ 4 จุด ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อบินโปรยน้ำดับไฟป่าในอำเภอเชียงดาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีหากความชื้นในอากาศมีเพียงพอ เพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้