7 กุมภาพันธ์ 2563 มท.1 สั่งปภ. – จังหวัดเร่งฉีดพ่นละอองน้ำแก้วิกฤตฝุ่นพิษ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/471450

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของรัฐบาล “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มุ่งดำเนินงานในระยะเร่งด่วนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นย้ำการควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยให้ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น และลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่วิกฤต รวมถึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) แก้ปัญหาในช่วงวิกฤตตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 “ปภ.พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล โดยได้จัดรถบรรทุกน้ำ ชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะทางไกล LUF-60 จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่างๆ เข้าประจำจุดระดมทรัพยากร ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เพื่อรองรับปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” อธิบดี ปภ.กล่าว

สำหรับแนวทางการจัดการในช่วงวิกฤตตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กำหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับที่1 PM 2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ ระดับที่2 PM 2.5 มีค่าระหว่าง 51 – 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้หน่วยงานดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด ระดับที่3 PM 2.5 มีค่าระหว่าง 76 – 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกำเนิด และกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และระดับที่4 PM 2.5 มีค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานให้เหลือน้อยที่สุด