7 กันยายน 2564 เหมืองทองคำผิดกฎหมาย สร้างหายนะแก่ผืนป่าแอมะซอน

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/513199

นักอนุรักษ์บราซิลรายงานว่า ขบวนการลักลอบขุดเหมืองทองคำในผืนป่าแอมะซอนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลกลางบราซิลส่งกองกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค้นหา และสั่งปิดเหมืองทองคำผิดกฎหมายแล้วหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ยังพบขบวนการดังกล่าวเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมือง ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2563 ที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ป่าถูกบุกรุก และใช้ทำเป็นสถานที่ลอบขุดเหมืองทองคำ เพิ่มมากขึ้นถึง 6 เท่า ทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 52,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐปารา (Para) และทางเหนือของรัฐมาตู โกรสซู (Mato Grosso) โดยนักอนุรักษ์ชี้ว่า หากทางการไม่สามารถจัดการกับปัญหาลักลอบขุดเหมืองทองคำ และตัดไม้ทำลายป่าได้ จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อป่าแอมะซอน ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของโลกได้