7 กันยายน 2564 ปริมาณน้ำลำเชียงไกร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/513186

ปริมาณน้ำจากลำน้ำลำเชียงไกรใน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรใน ต.เมืองปราสาท และ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมากว่า 100 ไร่ ปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 ซม. โดยเฉพาะนาข้าวของชาวบ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท ที่ไหลหลากเข้าท่วม นาข้าวของเกษตรกร ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำลำเชียงไกร ทำให้ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตถูกน้ำท่วมสูง สำนักชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา เปิดประตูระบายน้ำบริเวณฝายบ้านหนองจำนวน 3 บาน เพื่อระบายน้ำในฝายเก็บน้ำออกลงสู่คลองส่งน้ำลำเชียงไกร เพื่อระบายน้ำทั้งหมดให้ไหลผ่านไปยังพื้นที่ อ.โนนสูง และ อ.พิมาย หลังจากปริมาณน้ำเหนือฝายเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่า ปริมาณน้ำยังคงจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งมีความจุเกินกว่าร้อยละ 96 ของความจุ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีพื้นที่นาข้าว และบ้านเรือนอยู่ติดกับลำน้ำลำเชียงไกร