7 กันยายน 2564 ประเทศฝรั่งเศสทดสอบวิ่งรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลก

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/513196

รัฐมนตรีคมนาคมของฝรั่งเศสทดสอบวิ่งรถไฟโคราดีอา อีลินต์ (Coradia iLint) ที่พัฒนาโดยบริษัท อัลสตอม (Alstom) ของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลก ประกอบขึ้นที่เมืองซัลทซ์กิทเทอร์ (Salzgitter) ของประเทศเยอรมนี สำหรับการทำงานของรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนนี้ เซลล์พลังงานไฮโดรเจนที่ติดตั้งไว้บนหลังคาของรถไฟจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ทำให้ไม่ปล่อยมลพิษออกมาจากขบวนรถไฟ เว้นแต่ไอน้ำ และยังไม่มีเสียงดังรบกวนเช่นเดียวกับรถไฟพลังงานไฟฟ้าด้วย รัฐมนตรีคมนาคมของฝรั่งเศสเปิดเผยว่า รถไฟพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นอนาคตของการรถไฟฝรั่งเศส รวมทั้งในภูมิภาคยุโรป โดยสามารถวิ่งได้ไกลราว 800-1,000 กม. จึงจะหยุดเติมเซลล์พลังงาน ทำให้เชื่อว่า รถไฟพลังงานไฮโดรเจนจะสามารถวิ่งเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคได้

ทั้งนี้ ทางการฝรั่งเศสวางแผนจะนำรถไฟพลังงานไฮโดรเจนออกมาทดลองวิ่งข้ามเมือง ระหว่างเมืองตูร์ (Tours) และเมืองโลชส์ (Loches) อีกครั้งภายในปี พ.ศ. 2565