7 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าฯ กทม. เล็งเขตนำร่องคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000064065

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และผ่านระบบออนไลน์ นายชัชชาติกล่าวว่า เรื่องขยะเป็นเรื่องอันดับต้นของสิ่งแวดล้อม เป็นคุณภาพชีวิตที่สำคัญของประชาชน สำนักสิ่งแวดล้อมต้องให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในที่ประชุมฯ สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานแนวทางการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 – 2568 นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินการในเรื่องของเขตนำร่องการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งแผนของคณะทำงานสามารถนำมาปรับให้สอดคล้องกับแผนที่จะดำเนินการได้