7 กรกฎาคม 2565 กสม.- สสส. ถก 1 ปี หมิงตี้เคมิคอล หลังเพลิงสงบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ที่มา : https://prachatai.com/journal/2022/07/99399

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเสวนา “ครบรอบ 1 ปี หมิงตี้เคมิคอล : หลังเพลิงสงบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน” เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม นักวิชาการ และเป็นแนวทางการป้องกันมลพิษอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต