7 กรกฎาคม 2563 วิกฤติสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1883376

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การขยายตัวของอาร์กติก ทำให้มีฤดูร้อนเร็วขึ้นและนานขึ้น แต่นอกเหนือจากภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ขณะนี้ นักวิจัยพบว่า เมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นก็จะมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดปรากฏเพิ่มจำนวนขึ้นด้วย นับว่าเป็นผลกระทบแบบที่ไม่คาดคิด

หนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือแมงมุมที่มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในจำนวนมากที่ภูมิภาคอาร์กติก ล่าสุด การศึกษาใหม่จากทีมวิจัยแห่งศูนย์วิจัยอาร์กติก และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยออร์ฮูส ในเดนมาร์ก เผยว่า แมงมุมกำลังปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่อบอุ่นในแถบอาร์กติก จนทำให้มันสร้างถุงไข่ได้ 2 ถุงในช่วงฤดูร้อน แทนที่แบบปกติซึ่งมันมักจะสร้างถุงไข่เพียงอันเดียวในแต่ละฤดูร้อน

เรื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะสัตว์ตัวเล็กๆ ในแถบอาร์กติกได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นยังหมายถึงว่าหากมีแมงมุมหรือแมลงในอาร์กติกจำนวนมาก ก็อาจมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารบนบกในวันข้างหน้า