7 กรกฎาคม 2563 ยูเอ็นเตือนโรคจากสัตว์สู่คนพุ่ง หากไม่ดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/128879

อิงเกอร์ แอนเดอร์สัน  ผู้อำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ระบุว่า ในแต่ละปี ประชาชนในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเสียชีวิตปีละประมาณ 2 ล้านคน เพราะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น แอนแทรกซ์  วัณโรคโคกระบือ และ  พิษสุนัขบ้า

ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ มักเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการพัฒนา มีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณสูง  และอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเชื่อว่า โรคระบาดจากสัตว์สู่คนที่มากขึ้น เช่น โควิด-19 เป็นเพราะ ความต้องการโปรตีนจากสัตว์ที่เพิ่มขึ้น การเกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืน และปัญหาโลกร้อน

โดยแอนเดอร์สัน เตือนว่า ทั่วโลกจำเป็นต้องลงมือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพราะหากยังมนุษย์ยงคงทำลายระบนิเวศต่อไป โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต