6 เมษายน 2565 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างได้ผลดีมาก แค่ 2 ปี ลดขยะได้ 81 ล้านกิโลฯ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3274003

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงเรื่องจัดการเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ขยะพลาสติก ที่ทาง ทส.ได้ดำเนินการที่ผ่านมานั้น การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง น้อยกว่า 100 ไมครอน ภายใต้ แผนการจัดการจัดการขยะพลาสติกหรือ โรดแมป พ.ศ. 2561 – 2573 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) นั้น ทส. ได้ประกาศมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

จากการประเมินผล ระหว่างปี 2563 -2564 ผลการดำเนินการพบว่า การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงสิ้นปี 2564 สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าฯ ที่เป็นภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 14,349.6 ล้านใบ หรือคิดเป็น 81,531,818.2 กิโลกรัม ปริมาณการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ของภาคอตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 43 หรือประมาณ 150,000 ตัน

Skip to content