6 เมษายน 2564 “น้ำโขง” นครพนมวิกฤต ส่งกลิ่นเน่าเหม็น

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-669659

ชาวบ้าน จ.นครพนม ต้องเดือดร้อนอย่างหนักกับระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองนครพนมประสบความล้มเหลว โดยโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 300 ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ จนมีการบอกเลิกสัญญาจ้างกัน ทำให้โครงการต้องสะดุดหยุดลง ปัญหาของน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงยังไม่ได้รับการแก้ไข มีการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัดลงสู่แม่น้ำโขงตลอดแนวในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นเหตุให้เกิดมลภาวะทางน้ำ และกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียกระจายไปทั่วบริเวณที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำโขง

นายพลวัฒน์ เปิดเผยว่า ตนและกลุ่มเพื่อนๆ ใช้พื้นที่บริเวณนี้เดินออกกำลังกายเป็นประจำ เวลาเดินผ่านบริเวณดังกล่าวจะมีกลิ่นของน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก ทำให้หายใจไม่สะดวก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองนครพนม หรือจังหวัด รีบแก้ไขโดยด่วน เพราะอาจส่งผลกับการท่องเที่ยวของจังหวัดในระยะยาวได้