6 เมษายน 2563 ไฟป่าทําฝุ่นสูง ซํ้าวิกฤติเหนือ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1813161

ควันไฟยังคลุ้งทางภาคเหนือตอนบน โดยเมื่อช่วงเช้า นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จ.เชียงใหม่ รับรายงานจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน 223 จุด อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 126 จุด เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 92 จุด และพื้นที่อื่นๆ 5 จุด สั่งการทุกพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และติดตามอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีรวม 107 คดี ใน 17 อำเภอ สำหรับในตัวเมืองเชียงใหม่ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองเกิดจากหมอกควันการเผาป่าใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ และยังมีหมอกควันที่ลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงที่เผาป่าจำนวนมาก ส่วนที่ อ.แม่วาง มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงถึง 791 มคก./ลบ.ม. รองลงมาเป็น อ.เวียงแหง วัดได้ 735 มคก./ลบ.ม.

ส่วนที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 161 มคก./ลบ.ม.อยู่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือรองจาก จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเผาทำลายเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เผาเศษวัชพืชในที่ดินทำกินในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. แต่ต้องให้มีการควบคุมไฟ และให้แบ่งโซนกันเผาตามที่ทางการกำหนดให้ แต่เกษตรกรไม่เข้าใจ พากันจุดไฟเผาไร่กันไปทั่ว ส่งผลให้หมอกควันไฟฟุ้งกระจายไปทั่วเมือง ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการตรวจพบจุดความร้อนในระบบเวียร์ช่วงเวลา 01.00-03.30 น. พบจำนวน 147 จุด แยกเป็น อ.ปางมะผ้า 5 จุด อ.ปาย 35 จุด อ.ขุนยวม 23 จุด อ.สบเมย 51 จุด อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 14 จุด อ.แม่สะเรียง 12 จุด และ อ.แม่ลาน้อย 7 จุด