6 เมษายน 2563 ถังขยะสีแดงรับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เผยขยะหน้ากาก 1.4 ตันต่อวัน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1813259

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม.ได้ออกมาตรการหลายมาตรการ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยล่าสุด 1 ในมาตรการดังกล่าว คือ กำหนดแนวทางจัดเก็บขยะเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. “ชาตรี วัฒนเขจร” ได้เล่าถึงแนวทางการจัดเก็บและกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้ง โดยขณะนี้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดหาถังรองรับหน้ากากอนามัย (สีแดง) พร้อมติดป้ายข้อความ “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น” และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยจากประชาชน โดยให้ประชาชนพับหน้ากากอนามัย ใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น แล้วทิ้งให้จัดเก็บ 2 วิธี คือ

1.เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต

2.ทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนด เช่น สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) บริเวณหน้าห้องตรวจโรค สำนักอนามัย ชั้น 1 ฝั่งถนนดินสอ ฯลฯ

ทั้งนี้ กทม.ได้ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยในการป้องกันตนเอง โดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเชื้อส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง และขนส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

นอกจากนี้ กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยจากประชาชน และรวบรวมส่งให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อด้วย

ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นั้น จัดเก็บจากโรงพยาบาลและคลินิกกว่า 4,000 แห่ง รวมประมาณ 40 ตันต่อวัน และมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บในช่วง COVID-19 จากโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ศูนย์บริการสุขภาพ และศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 22 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยประเภทหน้ากากอนามัย และวัสดุปนเปื้อนต่างๆ รวมประมาณ 1.4 ตันต่อวัน.