6 สิงหาคม 2564 สังคมโลก : COP 26

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/articles/125250/

ประเทศจีน และอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลกตามลำดับ เป็นส่วนหนึ่งของหลายสิบประเทศที่ไม่ส่งรายงานเป้าหมายใหม่การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนต่อหน่วยงานดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของยูเอ็น ภายในกำหนดเส้นตายภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ประเทศจีน เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุดในโลก ส่วนประเทศอินเดียอยู่อันดับ 3 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งรายงานให้ยูเอ็นก่อนเส้นตายในเดือน เม.ย. อยู่อันดับ 2

แพทริเซีย เอสปิโนซา เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) แสดงความชื่นชมที่ประเทศภาคีสมาชิกจำนวนมากส่งรายงานเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้ทันขีดเส้นตาย ซึ่งถูกขยายมาจากสิ้นปี 63 จากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังห่างไกลจากความน่าพอใจ เพราะบรรดาประเทศที่ส่งรายงานทันเวลา มีเพียงแค่ร้อยละ 58 ของทั้งหมด

ประเทศซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ ซีเรีย และอีก 82 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศที่ไม่ส่งรายงานเป้าหมายที่เรียกว่า Nationally Determined Contributions : NDCs) ให้ UNFCCC ตามกำหนด เพื่อที่จะได้เตรียมทำเอกสารยื่นเสนอต่อที่ประชุมโลกร้อนครั้งที่ 26 ของ United Nations Climate Change Conference (COP26)  ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.–12 พ.ย. 64 ที่เมืองกลาสโกว์ ในสกอตแลนด์ ทางเหนือของสหราชอาณาจักร