6 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในสหรัฐอเมริกา

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/505671

สถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผาไหม้บ้านเรือนเสียหาย และทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็ว