6 สิงหาคม 2564 วราวุธวอนประชาชนร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง แก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

ที่มา;

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000076992

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายกรมควบคุมมลพิษประสานกับกรมอนามัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เพื่อป้องกัน และดำเนินการเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา มีการตกค้างสะสม ไม่สามารถกำจัดได้ทันในบางพื้นที่ เนื่องจากจำนวนระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อและมีกำลังรองรับมูลฝอยติดเชื้อต่อวันไม่เพียงพอ ทำให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันไม่มีการคัดแยกเศษอาหาร เศษพลาสติก และอุปกรณ์ทางการเเพทย์ ทำให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมาก และขยะมีความชื้นสูง ไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

คพ.อยากให้ประชาชนใส่ใจความปลอดภัยโดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง มีการแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร และขยะพลาสติก นำไปฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และสารฟอกขาว หลังจากนั้นนำไปฝังในบ่อฝังกลบ ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการต่าง ๆ จะต้องกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535) “ปัญหาการทิ้งขยะปะปนกันทั้งเศษอาหาร ขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อโดยไม่มีการคัดแยก ทำให้มีปริมาณขยะจำนวนมาก และมีความชื้นสูง ไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงต้องขอความมือทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมคัดแยกขยะแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19” นายอรรถพล กล่าว