6 สิงหาคม 2563 ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อมือจากซากเหลือทิ้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1904269

วิกฤติจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-ไนน์ทีน (COVID-19) ระบาดใหญ่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้ความต้องการในการใช้สารฆ่าเชื้อ อย่างเอทิล แอลกอฮอล์ หรือเอทานอล เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ก่อนหน้านี้ มีงานวิจัยเผยว่า เอทานอลผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย มันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม การผลิตเอทานอลส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตรงที่ต้องจัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด อีกทั้งยังต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช ใช้น้ำปริมาณมาก เมื่อเร็วๆ นี้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เผยถึงหนทางใหม่ๆ ที่จะลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แต่สามารถแปลงขยะจากโรงงานอย่างซากพืชและกระดาษให้กลายเป็นเอทานอล อันเป็นวัตถุดิบหลักที่จำเป็นสำหรับการผลิตเจลหรือน้ำยาล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยการใช้กระบวนการย่อยสลายสารลิกนินที่พบในพืช ทีมวิจัยเผยว่า กระบวนการใหม่นี้มีความเรียบง่ายและราคาถูก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอันตรายใดๆ มาเป็นตัวช่วย ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะนำไปสู่การลดการใช้พื้นที่เยอะๆ เพื่อปลูกพืช ลดการใช้สารเคมีต่างๆ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะช่วยในการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามมา