6 มีนาคม 2565 “รีไซเคิล” พลาสติกจากทะเล 

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/507374

ซาบิก (Sabic) ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก และ HHI บริษัทรีไซเคิลพลาสติกในประเทศมาเลเซีย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของโลก จากพลาสติกใช้แล้วหลายชนิดที่พบในทะเล เพื่อเข้าสู่กระบวนการ “รีไซเคิล” ระดับสูง โดยโพลิโอเลฟินที่ได้รับการรับรอง ที่เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตฟอลิโอ TRUCIRCLE™ โซลูชันระบบหมุนเวียนของซาบิก จะถูกนำไปใช้โดยลูกค้าของซาบิก และจะมีการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ในไม่ช้านี้

นอกจากการปกป้องทะเลและแหล่งน้ำแล้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากทะเลยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับชุมชนต่างๆ ด้วยการเพิ่มความต้องการสำหรับพลาสติกรีไซเคิลในระดับอุตสาหกรรม วัสดุที่ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์มาจากแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลและพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากทะเล โดยพาร์ทเนอร์ของ HHI ในประเทศมาเลเซีย

หลังจากนั้นวัสดุที่ได้จะถูกส่งไปที่ HHI เพื่อแปรสภาพพลาสติกใช้แล้วเป็นน้ำมันไพโรไลซิสด้วยกระบวนการ “รีไซเคิล” ระดับสูง และน้ำมันไพโรไลซิสดังกล่าวจะถูกนำไปใช้แทนวัสดุจากฟอสซิลในกระบวนการผลิตของซาบิก เพื่อผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนที่รับรองโดย Zero Plastic Oceans ซึ่ง HHI ถือเป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรอง เป็นวัสดุจากทะเล

 HHI สร้างโมเดลของตนเองเพื่อแจกแจงขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โมเดลนี้มีทั้งสิ้น           5 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บพลาสติกในทะเลผ่านเครือข่ายพันธมิตร แปรสภาพวัสดุต่างๆ เป็นวัสดุคุณภาพสูงและนำไปผลิตต่อได้; ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่; สร้างช่องทางให้ลูกค้าในการใช้วัสดุยั่งยืนมากขึ้น และเร่งการสร้างกลุ่มผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน