6 มีนาคม 2564 เปิดภาพพรรณไม้ใหม่ “โฮย่าสอยดาว” พบที่เขาสอยดาวแห่งเดียวในโลก

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/socialtalk/73305

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เผยภาพสวยงาม พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก “โฮย่าสอยดาว” Hoya soidaoensis Kidyoo อยู่ในวงศ์ : APOCYNACEAE เป็นไม้เถาขนาดเล็ก มีน้ำยางสีขาว กลีบดอกสีครีมถึงขาวอมเหลือง เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พรรณไม้ถิ่นเดียวและหายาก พบเพียงแห่งเดียวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ ในป่าดิบเขาต่ำ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร