6 มีนาคม 2564 สนธิกำลังยึดไม้สักทองซุกในป่า

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378817560?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงนำกำลังอาสารักษาดินแดน สนธิกำลัง กับทหารพราน ร้อย 3602 ตชด.ร้อย 336 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ มส.3 ขุนยวม ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ พื้นที่ป่าบ้านแม่ซอ หมู่ 5 ต. เมืองปอน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน หลังจากได้รับแจ้งว่าพบไม้สักจำนวนมากซุกซ่อนในป่ารอลำเลียงส่งนายทุน

เมื่อไปถึงบริเวณลำห้วยพบต้นสักทองขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นลงและแปรรูปเป็นแผ่นๆ และพื้นที่ใกล้เคียงพบไม้สักแปรรูป หน้าขนาดใหญ่ นับได้จำนวน 59 แผ่น รวมปริมาตร 0.77 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 308 บาท คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 92,400 บาท จึงได้ตรวจยึดและเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ ม.ส.3 ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป