6 มีนาคม 2564 ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ชัด ป่ารอบเขื่อนภูมิพล ถูกเผาวอดไปแล้วครึ่งแสนไร่

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2610339

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  กล่าวว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ขณะนี้มีร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง หลายพื้นที่ยังคงมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่ และมีแนวโน้มที่จะขยายลงไปทางตอนล่างของจุดตรวจสันเขื่อน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบเขื่อนภูมิพล ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจังหวัดตากเป็น 1 ใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงวันดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังมีพื้นที่อื่นๆ โดยรอบเขื่อนภูมิพลที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้อยู่อีก ซึ่ง GISTDA จะติดตามต่อไป

นางกานดาศรี กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน