6 มีนาคม 2563 ค่า PM2.5 กทม. เช้านี้ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_614641/

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.63 เวลา 07.00 น. พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สามารถตรวจวัดได้ 9 – 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก – ดี ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ