6 มิถุนายน 2564 ประมงยโสธร เปิดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อปลาน้ำจืดอพยบวางไข่หรือช่วงฤดูน้ำแดง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/250524

ที่ลำน้ำยังในพื้นที่ ต. เดิดดู่ทุ่ง และต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้นำชุดเฉพาะกิจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จำนวน 8 นาย ออกปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในลำน้ำยังที่ชาวบ้านได้ทำไว้ดักจับปลาเพื่อเปิดทางและอำนวยความสะดวกในการอพยพของปลาเพื่อที่จะวางไข่ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดที่จะมีการไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน และกรมประมงประกาศกำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564