6 มิถุนายน 2564 จีนพบ “กระรอกบินหายาก” 2 สายพันธุ์ในทิเบตและยูนนาน

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/578077

ทีมวิจัยของสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ร่วมกับนักวิชาการจากประเทศจีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ค้นพบกระรอกทั้งสองสายพันธุ์ ในเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และตั้งชื่อพวกมันว่า “กระรอกบินขนทิเบต” (Tibetan woolly flying squirrel หรือ Eupetaurus tibetensis) และ “กระรอกบินขนยูนนาน” (Yunnan woolly flying squirrel หรือ Eupetaurus nivamons)

การค้นพบสัตว์สายพันธุ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเหิงต้วนมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ “ผลการตรวจสอบพบว่า ถิ่นอาศัยของพวกมันอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ซึ่งเราและเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจะดำเนินการติดตาม ศึกษา และปกป้องพวกมันต่อไป”