6 มกราคม 2564 โครงการแอตลาสพบสัตว์ทะเลใหม่ ๑๒ ชนิด

ที่มา:

https://www.thairath.co.th//news/foreign/2006788

โครงการแอตลาส (ATLAS project) เป็นองค์กรทางทะเลที่ศึกษาแถบแอตแลนติกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ พื้นทะเล กระแสน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่น มีนักวิจัยจาก ๑๓ ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งครอบคลุมความสนใจที่หลากหลายตั้งแต่ฟิสิกส์ เคมีไปจนถึงชีววิทยาของมหาสมุทร เป้าหมายเดิมของทีมวิจัยจากแอตลาส คือ การทำแผนที่น่านน้ำลึกนอกชายฝั่งยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา แต่เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับโครงการแอตลาสรายงานการค้นพบสัตว์ทะเลสายพันธุ์ใหม่ๆ ๑๒ ชนิด มีทั้งปะการังชนิดใหม่ และสัตว์ที่ไม่เคลื่อนไหวมีลักษณะคล้ายคลึงไม้จำพวกตะไคร่น้ำอย่างมอสส์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีสัตว์ ๓๕ ชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่นักวิจัยไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าพวกมันอาศัยอยู่ การค้นพบสัตว์ทะเลเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อมหาสมุทรของโลก ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ว่านอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนแล้ว ก๊าซยังเพิ่มความเป็นกรดในมหาสมุทรด้วย ทีมวิจัยของแอตลาสพบว่า การเป็นกรดดังกล่าวกำลังโจมตีฐานรากของแนวปะการัง พร้อมคาดการณ์ว่าถิ่นอาศัยของสัตว์ในทะเลลึกจำนวนมากจะล่มสลายลงในศตวรรษหน้า และยังพบว่ากระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกชะลอตัว ส่งผลให้รูปแบบสภาพอากาศเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เปราะบางต่อไป