6 พฤษภาคม 2565 ประโยชน์จากของเสีย ยาสูบและเศษเหล็ก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2385161

มนุษย์มีความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหาร และน้ำที่ปนเปื้อนสารอันตราย อย่างเช่นโลหะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหลายชนิด ซึ่งบางชนิดถูกขึ้นบัญชีว่า เป็นสารพิษต่อร่างกาย โลหะประเภทนี้มักปะปนอยู่ในดิน แม่น้ำ ลำคลอง เนื่องจากโรงงาน หรือสถานประกอบการบางแห่งลักลอบปล่อยของเสียลงดิน หรือแม่น้ำ เป็นการกำจัดกากของเสียอย่างผิดวิธี อย่างไรก็ตาม โลหะหนักบางชนิดจึงให้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิต และปริมาณที่ได้รับเข้าไป แคดเมียม (Cd (II)) ก็เป็นหนึ่งในโลหะที่มักพบในดินและน้ำเสีย แถมยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพเหอเฝย (HFIPS) ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนคิดค้น และพัฒนาวิธีใหม่ที่จะกำจัดไอออนแคดเมียมออกจากน้ำและดิน โดยใช้อนุภาคขนาดเล็กของคาร์บอนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอนุภาคดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อว่า WIR@TWL นักวิจัยอธิบายว่า WIR@TWL ได้มาจากการนำของเหลวเหลือทิ้งจากยาสูบ (Tobacco Waste Liquid-TWL) และกากของเสียจากเหล็ก (Waste Iron Residue-WIR) มาอยู่ในกระบวนการทำปฏิกิริยา นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงความเสถียรและเพิ่มความสามารถในการทำงานของอนุภาค WIR@ TWL นักวิจัยจึงเคลือบอนุภาค WIR@TWL ด้วยสารโซเดียมโพลีอะครีเลต (sodium polyacrylate-SP) เพื่อสร้างให้เป็นอนุภาคที่มีชื่อว่า WIR@TWL@SP เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำจัดไอออนแคดเมียมได้นั่นเอง

Skip to content