6 พฤษภาคม 2564 พบรอยเท้ามนุษย์นีแอนเดอร์ธัลบนชายหาดมาตาลัสกาญาสในประเทศสเปน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2084788

มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล (Neanderthals) เผ่าพันธุ์เครือญาติโบราณของเรา พวกเขาอาศัยอยู่ในบางส่วนของตะวันออกกลางและยุโรปเมื่อ ๔๐๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ปีก่อน แล้วทิ้งหลักฐานการใช้ชีวิตไว้มากมายให้เราได้ศึกษา ส่วนใหญ่ก็เป็นโครงกระดูก และสิ่งประดิษฐ์พวกเครื่องมือหิน ล่าสุด ทีมวิจัยนานาชาตินำโดยนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยอูเอลบา ในประเทศสเปน พบหลักฐานของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลบนชายหาดมาตาลัสกาญาส อุทยานแห่งชาติดอญญานา ในประเทศสเปน หลักฐานดังกล่าวคือ รอยเท้ามนุษย์ ๓๖ คน โดยรวมแล้วนับได้ ๘๗ รอยในหิน จากการใช้เทคนิคที่หลากหลายรวมถึงการถ่ายจากบนอากาศด้วยโดรน และการสแกนดิจิทัลเพื่อสร้างภาพประกอบกันออกมาเป็นแบบ ๓ มิติ นักวิจัยระบุได้ว่า นี่เป็นรอยเท้าของกลุ่มมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล แบ่งเป็นผู้ใหญ่ ๒๕ คน เป็นชาย ๑๔ คน หญิง ๕ คน และเด็ก ๑๑ คน ร่องรอยดังกล่าวมีอายุประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ ปี ทีมวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ใหญ่ทุกคนดูเหมือนจะเดินตรงไปตามชายหาดบนคาบสมุทรไอบีเรียครั้งโบราณ ในขณะที่เด็กๆ ก็เดินตามผู้ใหญ่ไป ทว่านักวิจัยก็ไม่พบหลักฐานใดที่จะอธิบายได้ว่า เหตุใดมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มใหญ่นี้จึงเดินไปตามชายหาด แต่สันนิษฐานว่า พวกเขาอาจกำลังออกล่าสัตว์หรือไปตกปลา