6 พฤษภาคม 2564 ผู้รับเหมาฝังกลบขยะ วอนแยกแมสก์ใช้แล้ว มัดถุงให้มิดชิด หวั่นแพร่โควิดลามเป็นคลัสเตอร์

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6381566

นายบรรจง ธนะโชติ กรรมการ หจก.โชติอำนวยกิจพัฒนาการ หมู่ที่ ๘ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ประกอบกิจการรับฝังกลบขยะมูลฝอย รับงานฝังกลบขยะจาก อบจ.นนทบุรี นายบรรจง เปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีขยะจากทุกเทศบาลใน จ.นนทบุรี นำขยะจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดมาทิ้ง เพราะเป็นพื้นที่รวบรวมขยะทั้งหมดของจังหวัด ปริมาณขยะที่ถูกนำมาทิ้งมีราว ๑,๖๐๐ ตันต่อวัน แต่ถ้าเป็นในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์จะลดลงเหลือประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ตันต่อวัน เวลารถขยะขนเข้ามาแล้วจะเทลงไปเลย ทำให้ขยะพวกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วปะปนไปกับขยะทั่วไป

นายบรรจงกล่าวว่า อยากจะฝากขอความร่วมมือประชาชน ผู้ทิ้งขยะใน จ.นนทบุรี ขอให้แยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะให้มิดชิดด้วย และจะให้ดีช่วยเขียนป้ายติดที่ถุงขยะว่าขยะที่ท่านทิ้งมาคืออะไร เช่น ขยะติดเชื้อ ขยะสารพิษ ขยะอันตราย ไม่ควรใส่ปะปนกับขยะครัวเรือนปกติมา และควรผูกหรือมัดถุงขยะให้แน่นหนากันคนรื้อ หรือแกะถุงขยะ เพื่อช่วยกันป้องกันไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาสู่คนที่ทำงานในระบบนี้ เพราะอาจกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ในที่สุด เนื่องจากเป็นที่รวบรวมขยะของทั้ง อบจ.นนทบุรีทั้งหมด ทำให้พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือทุกครั้งที่ปฎิบัติงาน หากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือถุงมือ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานโดยเด็ดขาด ระมัดระวังป้องกันการติดเชื้อโดยตรง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งสถานที่ราชการและตามบ้านเรือนในหมู่บ้าน ช่วยแยกขยะติดเชื้อให้ชัดเจน เขียนระบุหน้าถุงขยะให้ด้วย ไม่ทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไป ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อที่มาจากขยะติดเชื้ออีกทาง โดยเฉพาะขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว