6 พฤศจิกายน 2564 ทุกชาติเห็นความสำคัญของป่า แล้วชาติไหนที่สูญพื้นที่ป่ามากติดอันดับโลก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6715358

ต้นไม้คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อน เพราะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sinks) ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลก โดยดูดซับก๊าซชนิดนี้ได้ราว 1 ใน 3 ของปริมาณที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกปล่อยออกมาในแต่ละปี ดังนั้น การตัดไม้ทำลายป่าสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

สหประชาชาติบอกว่าตั้งแต่ปี 1990 โลกสูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 2,625 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เพื่อการทำเกษตรกรรม เมื่อปี 2014 สหประชาชาติประกาศข้อตกลงที่จะลดการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2020 และยุติให้ได้ภายในปี 2030 จากนั้นในปี 2017 สหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มอีก โดยอยากเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 3% ทั่วโลกภายในปี 2030

แต่รายงานจากเมื่อปี 2019 ชี้ว่า ยังมีการตัดไม้ทำลายป่าด้วย “อัตราที่น่าตกใจ” ซึ่งจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ผ่านมา มีความพยายามฟื้นฟูป่าไม้มาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติหรือปลูกป่าใหม่ แต่ต้นไม้ก็ต้องใช้เวลาเติบโตก่อนจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเต็มที่

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้ว โลกสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปถึง 29.3 ล้านไร่ในแต่ละปี โดยบราซิล คองโก และอินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบหนักที่สุด