6 พฤศจิกายน 2563 แม่เต่ากระนิรนามขึ้นวางไข่! ที่ปลายอ่าวเทียน สะท้อนชายฝั่งทะเลไทยสงบและปลอดภัย

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000114888

เจ้าหน้าที่พบแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่บริเวณระหว่างปลายอ่าวเทียน และอ่าวในหุบของเกาะทะลุ อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๗๘ ฟอง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่ดำเนินการวัดขนาดของแม่เต่าตัวดังกล่าว กว้าง ๗๙ ซม. ยาว ๗๓ ซม. ระยะทางจากรอยขึ้นถึงชายน้ำประมาณ ๑๐ ม. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตั้งเครื่องติดตามดาวเทียม (GPS Track) บนกระดอง พร้อมทั้งฝังไมโครชิพ และเคลื่อนย้ายไข่เต่าให้พ้นจากบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงไปยังจุดอนุบาลลูกเต่าทะเล วัดความลึกหลุม ๔๕ ซม. ความกว้างของหลุม ๒๑ ซม. และสั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลตลอด ๒๔ ชม.

เต่ากระ หรือ เต่าปากเหยี่ยว มีลักษณะคล้ายเต่าตนุ เป็นเต่าทะเลขนาดกลาง มีลำตัวไม่ใหญ่มากนัก จะงอยปากแหลมงองุ้มคล้ายกับจะงอยปากของนกเหยี่ยว มีเกล็ดบริเวณหัวด้านหน้า ๒ คู่ และเกล็ดบริเวณด้านข้างข้างละ ๔ เกล็ด ลักษณะของกระดองมีลวดลายและสีสันสวยงาม ขอบกระดองเป็นหยักโดยรอบ ซึ่งในอดีตจะทำเป็นเครื่องประดับ เมื่อโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ ๑๐๐ ซม. และมีน้ำหนักประมาณ ๑๒๐ กก. เต่ากระพบกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นในมหาสมุทรทั่วโลก อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สงบเงียบไม่มีการรบกวน จากการศึกษาพบว่า เต่ากระกินได้ทั้งพืชและสัตว์ โดยใช้ปากที่งองุ้มกินทั้งสาหร่ายทะเล หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์น้ำประเภทต่าง ๆ รวมถึงปะการังด้วย วางไข่บนชายหาดครั้งละ ๑๕๐ –   ๒๕๐ ฟอง เต่ากระจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดเป็น ๑ ใน ๔ ชนิดของเต่าทะเลที่พบได้ในน่านน้ำไทย