6 พฤศจิกายน 2563 ติดบ่อดักน้ำเสียจากบ้านแก้น้ำเสีย กทม. ลดปัญหาน้ำเสียคลองบางเขน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1970500

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองบางเขน ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร มีความยาวประมาณ ๑๑,๔๕๐ ม. อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ บางเขน จตุจักร และเขตบางซื่อ จากการสำรวจพบว่า คุณภาพน้ำในคลอง บางช่วงน้ำค่อนข้างดำ บางช่วงคุณภาพน้ำดี จึงหาแนวทางดำเนินการอย่างไรให้สภาพน้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการขุดลอกคลองบางเขน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วๆ นี้ การบำบัดน้ำเสีย สำนักการระบายน้ำ กทม. มีโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียตามแผนงานอยู่แล้ว ในส่วนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม คือ การสำรวจว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้น้ำเสียจากบ้านเรือนไหลลงสู่คลอง เบื้องต้นได้หารือในหลักการว่า อาจจะทำบ่อดักน้ำเสีย โดยแบ่งเป็นโซน เช่น บ่อดักน้ำเสีย ๑ บ่อ รับน้ำจากบ้านเรือนประมาณ ๒๐ – ๓๐ หลังคาเรือน เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้ง ๒ ฝั่งคลอง ไม่ทิ้งน้ำเสีย และไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อร่วมกันดูแลสภาพน้ำในคลอง ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลอง กทม. เน้นใช้หลักรัฐศาสตร์ ไม่ใช้หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมาจะใช้การเจรจาเพื่อขอความร่วมมือประชาชน อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ด้านสภาพภูมิทัศน์ของ ๒ ฝั่งคลอง ต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เนื่องจากคลองบางเขนบางช่วง ฝั่งหนึ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร อีกฝั่งคลองเป็นเขต จ. นนทบุรี ทั้งนี้ กทม. จะสำรวจคลองอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแล และปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น