6 ธันวาคม 2564 เสือวิจิตร มุ่งหน้าป่าอนุรักษ์ อีก 500 เมตร ถึงอุทยานฯแม่วงก์

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3074727

กรณีเสือโคร่งชื่อดัง “วิจิตร” ที่ทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ติดเครื่องหมายติดตามตัว และต่อมาทราบว่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้าไปใกล้ชุมชนนั้น ล่าสุดยืนยันพบรอยตีน “วิจิตร” อยู่ห่างแนวขอบป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 500 เมตร มุ่งหน้าเข้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

นายธวัชชัย เพชระบูรณิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุืพืช เปิดเผยกรณีเสือโคร่ง “วิจิตร” จากห้วยขาแข้งออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้รับรายงานจาก ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ว่าทีมวิจัยเสือโคร่งได้แบ่งกำลังเป็น 2 ชุด ออกติดตามรับสัญญาณเสือโคร่งวิจิตร โดยในช่วงเช้าเป็นการตามรับสัญญาณพื้นที่โดยรอบเขาลูกน้อย ไม่ได้สัญญาณ แสดงว่าเสือไม่ได้อยู่ในบริเวณดังกล่าว (เส้นเขียว) และช่วงบ่ายขยายการติดตามออกไปทั้งสองฝั่งของเขาเพื่อต้องการรู้ทิศทางที่เสือมุ่งหน้า แต่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ต่อมาในประมาณ 16.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าฯ เขาเขียว มีผู้พบเห็นรอยตีนเสือโคร่ง ทีมวิจัยนำ โดยนายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จึงได้เข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นรอยเสือโคร่งเป้าหมาย อยู่ห่างจากแนวขอบป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 500 เมตร ทิศทางมุ่งหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

แผนการทำงานต่อเนื่องจากการพบและยืนยันรอยตีนของเสือโคร่ง จึงมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลานเฝ้าระวังเสือโคร่ง บริเวณถนนปางตาไวพร้อมทั้งมีการตรวจรับสัญญาณวิทยุเสือโคร่งทุก 1 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ สำหรับเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ซับตามิ่ง) ได้เฝ้าระวังแนวถนนเส้นเขาเขียว-ปางตาไว และในวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ซับตามิ่ง) สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และ อปพร.ปางศิลาทอง จะร่วมออกเดินแกะรอยพร้อมรับสัญญาณ เพื่อยืนยันความชัดเจนของทิศทางและปลายทางของเสือโคร่งวิจิตรต่อไป