6 ธันวาคม 2564 ความต้องการงาช้างของจีนลดลง

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/620137

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และองค์กรวิจัย GlobeScan สำรวจผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการค้างาช้างในประเทศจีนจากผู้คน 2,000 คน ใน 15 เมือง เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน โดยแบบสำรวจประจำปีนี้เป็นการประเมินที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการบริโภคงาช้าง อัตราการซื้อ และความตั้งใจที่จะซื้อ รวมถึงการตระหนักถึงการห้ามใช้งาช้างของจีนเมื่อเวลาผ่านไปผลสำรวจผู้บริโภคประจำปีเกี่ยวกับการค้างาช้างในประเทศจีนพบว่า ความต้องการงาช้างลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จีนประกาศสั่งห้ามการค้างาช้างภายในประเทศเมื่อปี 2560 โดยปัจจุบันเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระดับก่อนการออกประกาศห้ามค้างาช้าง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคเพียง 18 เปอร์เซ็นต์ที่สำรวจตั้งใจที่จะซื้องาช้างในอนาคต ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 43 เปอร์เซ็นต์ก่อนการแบนของจีน

ด้านนายเจษฎา ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำภูมิภาคลุ่มน้ำโขง WWF Thailand เผยว่า ประเทศที่ยังซื้อขายงาช้างจากจีนเป็นประจำคือประเทศไทย ซึ่ง WWF ยังมีความจำเป็นต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อหยุดยั้งการซื้อขายงาช้างของนักท่องเที่ยวชาวจีน