6 ธันวาคม 2562 กฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พบบุกรุกลุ่มน้ำ โทษจำคุก 6-30 ปี ปรับ 6 แสน – 3 ล้านบาท

ที่มา: https://www.naewna.com/local/458444

ที่ห้องประชุมเพลินพนา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ 4 ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (ผอ.สบอ.3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ตามโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมาโดยมีนายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯในสังกัด สบอ.3 (บ้านโป่ง) กว่า 100 คน ต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งนี้นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยภายหลังว่า วัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในกฎหมายฉบับใหม่ให้ถ่องแท้ สามารถนำไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจข้อกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป สำหรับกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ปีพ.ศ. 2562 นี้ มีบทมาตรา 64 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 ที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรเดิม ที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามกรอบระยะเวลาของมติครม. 30 มิ.ย. 2541 โดยให้ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปีพ.ศ. 2545 ตามมติครม. 24 ก.ค. 2550 พิสูจน์ร่องรอยการทำประโยชน์ ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ก.ค. 2563 โดยกรมอุทยานฯจะทำโครงการนำเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้คนอยู่กับป่าอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป โดยมีเงื่อนไขต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่า ปลูกต้นไม้ ห้ามขยายที่ดินทำกินโดยเด็ดขาด            

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content