6 ตุลาคม 2565 บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง ประเทศไทย จำกัด การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง ประเทศไทย จำกัด การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง – TOPNEWS

บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง ประเทศไทย จำกัด การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมศรีชลวิน โรงแรมอีสพาน่า ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนรายงานอีเอชไอเอ และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย)

การประชาคมครั้งนี้ได้มีประชาชนกว่า 350 ราย ได้เข้ามาร่วมรับฟังและเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยได้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็น และวิทยากรต่างๆ ร่วมรับฟังและเสนอแนะในที่ประชุมในครั้งนี้