6 กุมภาพันธ์ 2563 เขื่อนลำแชะหยุดส่งน้ำทางคลองชลประทาน

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_592728/

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ที่อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ล่าสุดขณะนี้เหลือปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงเพียง 62 ล้านลูกบากศ์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมดที่ 275 ล้านลูกบากศ์เมตร

ขณะนี้ ทางเขื่อนยังทำการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ทางคลองธรรมชาติวันละประมาณ 1.3 แสนลูกบากศ์เมตร แต่ได้หยุดการส่งน้ำทางคลองชลประทานทั้งหมดแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้ส่งน้ำเพื่อเติมสระประปาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 29 จุด ตลอดระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ในท้องที่อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าด้วยปริมาณน้ำที่ส่งให้ในห้วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จะเพียงพอให้ได้ใช้ไปจนสิ้นสุดเดือนเมษายนนี้ ซึ่งในตอนนั้นหวังว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพื่อเพิ่มระดับน้ำภายในสระประปารวมถึงเขื่อนลำแชะได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฝนตงลงมาในช่วงนั้น ทางเขื่อนลำแชะก็จำเป็นที่จะต้องส่งน้ำเพื่อสนับสนุนสระประปาหมู่บ้านในพื้นที่อีก ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลดลงและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งอาจจะทำให้ไม่มีให้เพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรได้