6 กันยายน 2565 ลักลอบทิ้งสารเคมี จ.ฉะเชิงเทรา

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/592818

หลายหน่วยงานทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอ.รมน. ทสจ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) และ อบต.หัวสำโรง เข้าตรวจสอบที่ดินเอกชน ในพื้นที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังสงสัยว่ามีการลักลอบทิ้งของเสีย จากการตรวจสอบพบการเทกองของเสียซากอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก น้ำมัน และของเสียปนเปื้อนที่มีกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันเหม็นฉุนรุนแรง คาดว่าของเสียจะมาจากหลายแหล่ง โดย 80% เป็นของเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดิน น้ำ และกากของเสีย เพื่อส่งยืนยันของเสียอันตราย และคาดปริมาณที่ชัดเจน รวมถึงควบคุมการกระจายไปยังแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเพื่อเอาผิดกับเจ้าของที่ดิน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พร้อมขยายผลถึงแหล่งที่มา และขบวนการลักลอบทิ้งว่าเชื่อมโยงกับคดีอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

Skip to content