6 กรกฎาคม 2565 ชาวหนองแหนไม่เอาโรงงานกำจัดคัดแยกขยะ หวั่นลูกหลานรับผลกระทบ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7146701

นายอรรถพล นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมชาวบ้านกว่า 500 คน ร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ณ ศาลาวัดหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ต.หนองแหน ขณะที่ชาวบ้านรู้สึกสงสัยในการอนุญาตสร้างโรงงานคัดแยกขยะ เนื่องจากในพื้นที่มีนาข้าวจำนวนมาก หากมีการสร้างจริงเกรงว่าจะมีผลกระทบมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

Skip to content