6 กรกฎาคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี แจงสาเหตุแผ่นดินไหว ทะเลอันดามัน 24 ครั้ง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7146699

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์เกิดกลุ่มแผ่นดินไหวขนาด 4.5-5.4 จำนวน 24 ครั้ง ในช่วงเวลา 07.26 น. ในทะเลอันดามัน เป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างเล็ก (Light) ถึงขนาดปานกลาง (Moderate) ไม่มีแผ่นดินไหวหลัก เกิดขึ้นเป็นกลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ง (Earthquake swarms) จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากอ.เมือง จ.พังงา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 530 กม. สำหรับ สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของแมกม่าใต้พื้นท้องทะเล บริเวณ Andaman spreading ridge ส่วนผลกระทบยังไม่มีรายงานความเสียหาย ไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ และไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณีจะติดตามสถานการณ์เพื่อรายงานต่อไป